logo wordt niet weergegeven

Van Everdingen ZorgConsult - Introductie

Van Everdingen ZorgConsult richt zich op veranderopgaven in zorg en welzijn.

De samenwerking tussen informele zorg en beroepskrachten is een belangrijk focus. VEZC helpt om schotten te slechten en duurzame veranderingen te realiseren, met de volgende uitgangspunten als leidraad:

• Versterking eigen regie

De mensen waar het om gaat en het systeem om hen heen zijn de partners waar het om draait.

• Van individu naar collectief

Burgers en burgernetwerken kunnen veel zelf en zijn gelijkwaardige tegenspelers voor de beroepskrachten.

• Marginalisatie voorkomen

Iedereen telt mee.

• Integrale toegang vergt een benadering op maat

• Spiegelinformatie is nodig om het veranderproces te voeden

• Kennis van de waarde en randvoorwaarden is essentieel voor de duurzame borging

VEZC® 2016