logo wordt niet weergegeven

Aanbod

Van Everdingen ZorgConsult richt zich op de ontwikkeling zorg en welzijn. Als onafhankelijke onderzoeker en adviseur kan Van Everdingen ZorgConsult onderzoek verrichten of ondersteunen bij het uitstippelen van de strategie, bij de implementatie en bij de evaluatie:

• Onderzoek

De ervaring leert dat een onafhankelijk onderzoek naar een populatie of een probleem een belangrijke impuls kan geven aan een verandertraject. Het levert stof voor discussie en kan partners in de veranderstand brengen.

• Strategie

Waar willen we naar toe en hoe kunnen we daar komen? Vanuit mijn achtergrond en ervaring kijk ik met een brede blik naar de actuele ontwikkelingen.
VEZC kan ondersteuning bieden bij het uitstippelen van de aanvliegroute, het maken van een plan en bij het binnenhalen van financiering voor een vernieuwende aanpak.

• Implementatie

Er is een indrukwekkende hoeveelheid aan handleidingen en benchmarks verschenen om de decentralisaties te ondersteunen. Maar daarmee is het gewenst resultaat nog niet voor elkaar.
Vanuit VEZC kan ik de procesbegeleider of projectleider zijn, die zorgt dat de nieuwe aanpak gaat werken. Ik kan de buitenboordmotor zijn, die de nieuwe beweging kracht bijzet. Tegelijkertijd waak ik vanaf het begin dat de anderen de ontwikkeling gaan dragen, zodat ik mijn rol als buitenboordmotor weer tijdig kan loslaten.

• Evaluatie

Een goede evaluatie op proces- en uitkomstniveau is essentieel.
De evaluatie op procesniveau geeft inzicht in de randvoorwaarden en in de factoren die bepalend zijn voor het effect. De procesindicatoren kunnen tegelijkertijd als spiegelinformatie worden gebruikt. S amen met alle betrokkenen naar de procesindicatoren kijken vormt een mooie basis voor reflectie op wat loopt en wat schuurt. Financiers verlangen in de regel ook een evaluatie op uitkomstniveau. Want wat levert de nieuwe aanpak op voor de mensen waar het om gaat? Wat is de meerwaarde in de ogen van de beroepskrachten? En hoe is het met de maatschappelijke waarde gesteld?
Ik heb ervaring met het maken van een maatschappelijke business case, gebruik van de effectenarena en effectencalculator en met wetenschappelijke methoden om kwaliteit van zorg te meten. De vragen hoe het proces kan worden gemonitord en het effect in beeld gebracht, vormen voor mij een natuurlijk onderdeel bij het ontwerp van de nieuwe aanpak. Praktisch en desgewenst wetenschappelijk.