logo wordt niet weergegeven

Onderzoek in de open inloop in Eindhoven

Het Leger des Heils dienstencentrum aan de Vissersstraat is de enige open inloop voor dak- en thuislozen in Eindhoven, die ’s morgens open is.

Vernielingen, bedreigingen van het personeel en toenemende drukte waren de aanleiding voor de opdracht tot een beeldvormend onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd op dezelfde wijze als de andere beeldvormende onderzoeken in de nachtopvang en de crisisopvang in Heerlen, Dordrecht en Utrecht.

In tegenstelling tot de eerdere onderzoeken, zijn ook de ongedocumenteerden meegenomen in dit onderzoek. In de analyse zijn de bevindingen naast elkaar gezet voor de ongedocumenteerden en de groep die wel rechten heeft om gebruik te maken van de opvang. De uitkomsten zijn in januari 2017 aan de opdrachtgever en het netwerk gepresenteerd.

Terug naar opdrachten