logo wordt niet weergegeven

mBC voor kleinschalig wonen met domotica in Hoogeloon (2011)

De eerste Zorgcoöperatie van Nederland is opgericht in Hoogeloon (2005). Burgers uit Hoogeloon nemen hierin een actieve rol om hun kleine kern leefbaar te houden. Op haar initiatief is in Hoogeloon een woonvorm voor kleinschalig wonen met domotica gebouwd voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Hoewel de woonvorm verblijf met behandeling biedt, blijft de regie bij de bewoners en hun naasten.

Samen met Jacqueline Kuppens heb ik de maatschappelijke business case geschreven voor het verwerven van de subsidie waarmee deze woonvorm is gerealiseerd. [Businesscase Hoogeloon]

Terug naar opdrachten