logo wordt niet weergegeven

Kwartiermaker ter verbetering van de persoonsgerichte aanpak voor mensen in de opvang in Heerlen – Parkstad (2015-2016)

Naar aanleiding van de uitkomsten van het beeldvormend onderzoek in de Heerlense nachtopvang, hebben de gemeente Heerlen en netwerkpartners in juni 2015 besloten om de handen ineen te slaan. Vanaf dat moment heb ik een tijd lang als kwartiermaker gefungeerd bij de vervolgstappen om de aanpak voor deze doelgroep in Parkstad te verbeteren.

Er is een regiegroep ingericht, waarin de gemeenten, zorgverzekeraars CZ en VGZ en de belangrijkste netwerkpartners meedoen. Tegelijkertijd zijn de partners naar aanleiding van de uitkomsten in een ontwikkelwerk-plaats en in werkgroepen aan de slag gegaan. Daarbij is een integrale sociaal-medische benadering ontwikkeld om de kwaliteit en effectiviteit van de persoonsgerichte aanpak voor mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt te verbeteren.
Het is de bedoeling dat in januari 2017 in Parkstad een begin wordt gemaakt met de invoering van de nieuwe aanpak in de praktijk.

Terug naar opdrachten