logo wordt niet weergegeven

Meer aandacht voor perspectief van de patiënt! (2009)

Lichen Planus is een ziekte van de huid en de slijmvliezen die een ingrijpende gevolgen kan hebben.

In opdracht van de Lichen Planus Vereniging heb ik alle dermatologen in Nederland aangeschreven om de met taboe beladen ervaringen van haar leden onder de aandacht te brengen. Tegelijkertijd heb ik contact gelegd met de beroepsverenigingen, resulterend in uitnodiging voor inbreng patiëntperspectief bij de ontwikkeling van landelijke multidisciplinaire richtlijn.

Terug naar opdrachten