logo wordt niet weergegeven

Lid vast docenteam NHG kaderopleiding Beleid en Beheer (2015)

De eerstelijns zorg is aan grote veranderingen onderhevig. In de NHG kaderopleiding beleid en beheer krijgen de cursisten kaders aangereikt en mogelijkheden geboden om zich beter toe te rusten om in de samenwerking met andere spelers in de lokale context zelf richting en invulling aan die veranderingen te geven. Ik maak deel uit van het vaste docententeam dat de lichting kaderhuisartsen begeleidt, die in oktober 2015 met hun opleiding zijn gestart.

Terug naar opdrachten