logo wordt niet weergegeven

Onderzoek in de crisisopvang in Heerlen-Parkstad in opdracht van de gemeente Heerlen (2016)

De nachtopvang is de meest laagdrempelige vorm van opvang voor dak- en thuislozen. De crisisopvang is eveneens een tijdelijke opvang voor deze groep, maar is minder laagdrempelig. Omdat de crisisopvang ook open staat voor gezinnen met kinderen, worden mensen met acute psychische problemen of een actieve verslaving die herstel in de weg kan staan daar niet toegelaten.

De populatie in de Heerlense nachtopvang was in maart 2015 al in kaart gebracht voor het beeldvormend onderzoek in opdracht van het Leger des Heils. Om beter inzicht te krijgen de populatie in de crisisopvang, is in maart 2016 op verzoek van de gemeente Heerlen een beeldvormend onderzoek uitgevoerd naar de populatie in de crisisopvang in Heerlen-Parkstad. Daarbij is dezelfde aanpak gebruikt als bij het eerdere onderzoek in de Heerlense nachtopvang. De uitkomsten hebben duidelijk gemaakt dat de kenmerken en zorgbehoeften van de populaties in de nachtopvang en de crisisopvang veel overlap vertonen.

Terug naar opdrachten