logo wordt niet weergegeven

Gemeente Peel en Maas (2011-2014)

In de context van de burgerparticipatie en van de 3 decentralisaties wordt Peel en Maas als een landelijke koploper gezien. Peel en Maas heeft ruime ervaring met zelfsturing [www.leveninhetdorp.nl]. Burgers, maatschappelijke partners en regiepartijen gemeente en coöperatie VGZ werken al info dan 10 jaar met elkaar samen in Leven in het Dorp WWZ (link). Leven in het Dorp WWZ is er vanaf het begin op gericht om de eigen kracht en regie van burgers te versterken, zodat ze zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen en meedoen.

De speerpunten van deze samenwerking zijn vastgelegd in het Convenant Leven in het Dorp WWZ. Het Schakelplein is hier de naam voor het loket waar samen met burgers integrale persoonlijke arrangementen worden opgesteld die beschrijven wat de burger zelf inbrengt en wat hij nodig heeft aan zorg en voorzieningen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.

In 2011 werd de regisseur van Leven in het Dorp WWZ, Ron Genders, aangewezen tot de overall projectleider voor de 3 decentralisaties. Hij zocht en vond in Van Everdingen ZorgConsult een partner om taken van hem over te nemen. Van eind 2011 tot medio 2014 heb ik diverse activiteiten voor de gemeente Peel en Maas verricht. Mijn rollen waren zo gekozen, dat ik vanuit mijn achtergrond als arts Maatschappij en Gezondheid kon bijdragen aan de actuele ontwikkelingen.

Ik heb in Peel en Maas onder meer een rol vervuld in de volgende projecten en initiatieven:


Terug naar opdrachten