logo wordt niet weergegeven

Docent op RINO congres over samenwerken in de wijk bij overlast en vervuiling (2016)

Op het RINO congres over samenwerking in de wijk bij vervuiling en overlast heb ik een workshop verzorgd, waarin de uitkomsten van de beeldvormende onderzoeken als springplank zijn benut om over congresthema in discussie te gaan.

Terug naar opdrachten