logo wordt niet weergegeven

Onderzoek in de Utrechtse nachtopvang en crisisopvang (2016)

Om een goed beeld te krijgen van de zorgbehoefte van de cliënten in de nachtopvang en crisisopvang heeft de gemeente Utrecht opdracht gegeven tot een beeldvormend onderzoek.
Het is mei en juni 2016 uitgevoerd in de nachtopvang en de crisisopvang van Stichting de Tussenvoorziening. In dit onderzoek heb ik 61 mensen uit de nachtopvang en 31 mensen uit de crisisopvang als arts-onderzoeker geïnterviewd.
Het onderzoek is een vervolg en op sommige punten een verdieping op de eerdere onderzoeken in de nachtopvang in Heerlen en Dordrecht.
Om de zorgbehoefte van de populaties zorgvuldiger te beoordelen heb ik in samenwerking met prof. Dr. Philippe Delespaul het aandeel van de mensen met Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) bepaald.

Dit onderzoek laat opnieuw zien dat de mensen in de nachtopvang en de crisisopvang multipele problemen hebben, die onderling met elkaar samenhangen. Zij hebben allemaal op meerdere terreinen hulp en zorg nodig, die op maat is op hen en hun problemen is afgestemd.
Het feit dat ook in Utrecht ruim de helft van de mensen in de nachtopvang en de crisisopvang eerder dakloos is geweest is een van de meest opvallende uitkomsten van dit onderzoek. Dat in de crisisopvang 67% en in de nachtopvang 78% van de mensen aan de EPA-criteria voldoet illustreert de complexiteit van de problematiek en de aard van hun behoefte aan hulp en zorg.

Het eindrapport van het Utrechtse onderzoek is op 15 september 2017 vastgesteld en begin november aangeboden aan de gemeenteraad. In vervolg daarop zijn de gemeente en de netwerkpartners in 2017 heel concreet aan de slag gegaan met de uitkomsten en aanbevelingen uit dit onderzoek.

Ook de Utrechtse Rekenkamer heeft de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt voor haar eigen onderzoek naar de kwaliteit van de toegang, opvang en uitstroom in de Maatschappelijke Opvang in Utrecht.

Rapport Utrechtse opvangTerug naar opdrachten