logo wordt niet weergegeven

Wat kan de zorgboerderij voor burgers en gemeenten betekenen? (2013)

De meeste zorgboerderijen en zorgtuinders bieden begeleiding en kortdurend verblijf aan in het kader de AWBZ voor mensen met lichamelijke, psychogeriatrische, psychische of verstandelijke beperkingen.
Met ingang van 2015 zijn gemeenten in het kader van de WMO verantwoordelijk voor begeleiding en kortdurend verblijf. Naar aanleiding van deze overheveling heeft Arvalis, de adviesorganisatie voor de Limburgse boeren en tuinders,in 2013 stappen gezet om zorgboeren bij de overgang naar deze nieuwe opdrachtgevers te ondersteunen.

In opdracht van Arvalis heb ik een verkenning geschreven om het aanbod van de zorgboerderijen in Peel en Maas tegen de achtergrond van de nieuwe gemeentelijke kaders te positioneren en de kansen en vervolgstappen in beeld te brengen.

Verder was ik betrokken bij de strategiebepaling vanuit de Limburgse zorgboeren in het kader van de WMO, die onder meer geleid heeft tot de oprichting van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren.

Tot slot heb ik in 2013 een adviserende rol gehad met betrekking tot de website en communicatie van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren naar de gemeenten.

Terug naar opdrachten