logo wordt niet weergegeven

Bestuurslid Koepel voor Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) van 2005 – 2007

Vertegenwoordiger van de VIA in het KAMG-bestuur.

Lijnen aangehaald en de samenwerking met de andere beroepsgroepen binnen de koepel geïntensiveerd.
Samen de ontwikkelingen in de landelijke beleidskaders voor preventie en volksgezondheid gevolgd, daarop gereageerd en de vertaling gezocht naar de eigen achterban.

Aanjager geweest vanuit de VIA bij de competentiegerichte omschrijving van de beroepsprofielen voor de arts Indicatie & Advies en Beleid & Advies in samenwerking met de VAGZ en NVAG.

Terug naar ervaring