logo wordt niet weergegeven

Opdrachten

Overzicht onderzoek onder dak- en thuislozen:

Vanaf begin 2015 heb ik in een reeks onderzoeksopdrachten uitgevoerd in de nachtopvang, crisisopvang, open inloop en beschermd wonen. In opdracht van gemeenten, aanbieders of lokale overheidsorganisaties heb ik beeldvormend onderzoek uitgevoerd onder dak- en thuislozen en mensen die dak- of thuisloos zijn geweest. In totaal heb ik in de onderstaande studies ruim 430 (ex-) dak- en thuislozen uit 6 middelgrote en grote steden geïnterviewd:


De uitkomsten van deze studies zijn steeds tot een eindrapport of presentatie verwerkt waarin ik de wensen en behoeften van de doelgroep beschrijf. Op de webpagina met documenten zijn links opgenomen naar de rapporten die al openbaar zijn. Het is goed om te zien dat de uitkomsten van deze studies intensief door de opdrachtgevers en lokale stakeholders worden gebruikt om de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Het onderzoek wordt door organisaties zoals de lokale Rekenkamers, de Algemene Rekenkamer en het College voor de Rechten van de Mens. Enkele daklozen en ervaringswerkers hebben laten weten dat ik hun perspectief goed heb verwoord en dat ze het rapport zelf gebruiken om de dialoog met partners aan te gaan.


Overzicht vervulde opdrachten als adviseur, kwartiermaker of docent: