logo wordt niet weergegeven

Profiel

foto wordt niet weergegeven

Mijn naam is Coline van Everdingen.

Al jaren werk ik met passie en betrokkenheid in de zorg en in het sociale domein. Sinds 2009 doe ik dat in de rol van onafhankelijke onderzoeker en adviseur in opdrachten gericht op de ontwikkeling van zorg en welzijn. Vanuit mijn vak als arts maatschappij en gezondheid weet ik hoe de hazen lopen. Ik spreek de taal van de burgers, de mantelzorgers, de professionele en informele werkers in de zorg, de gemeenten, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Ik zoek bij voorkeur de rol van de bruggenbouwer die perspectieven verbindt en de samenwerking en samenhang bevordert.

De mensen waar het om gaat en het systeem om hen heen staan centraal in mijn onderzoeken en adviezen. De samenhang en afstemming tussen informele en formele zorg uit verschillende kaders vormen de rode draad. In mijn ogen zijn de mensen waar het om gaat en hun informeel steunsysteem de belangrijkste partners als we beter in hun behoeften willen voorzien en de gewenste veranderingen op netwerkniveau willen voeden.

De transities bieden veel kansen om de zorg in de lokale context te verbeteren voor burgers die op meerdere terreinen hulp of zorg nodig hebben. Maar dat gaat niet vanzelf. De beeldvormende onderzoeken onder dak- en thuislozen, die ik sinds begin 2015 in diverse steden heb verricht, tonen de gaten in ons systeem. De persoonlijke verhalen van de mensen die ik heb mogen interviewen leveren voor mij veel energie en inspiratie om met opdrachtgevers en netwerken samen aan de weg te timmeren. Op naar een integrale benadering voor het medische en het sociale domein die perspectief biedt op duurzaam herstel!

Maar hebben we de mensen in de marge van onze samenleving wel goed in beeld? Hoe kunnen we marginalisatie tegengaan? Hoe kunnen we zorgen we dat de nieuwe aanpak echt werkt? Hoe brengen we de randvoorwaarden en de waarde van goede samenwerking in beeld? Hoe kunnen we de kwaliteit van de toegang en de verdeling van de collectieve middelen transparant maken?

Ik ben graag in beeld, als deze vragen aan de orde zijn. Ik heb in de loop van de jaren een breed referentiekader opgebouwd, of het nu gaat om zorg, forensische zorg, maatschappelijke opvang of beschermd wonen.

LinkedIn Coline van Everdingen