logo wordt niet weergegeven

Bestuurslid Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen (VIA) van 2000 – 2007

Functie penningmeester en vicevoorzitter.

In deze periode heb ik een actieve rol vervuld bij de ontwikkeling van normen en kaders voor sociaal medische advisering en indicatiestelling vanuit de beroepsgroep en bij het onder de aandacht brengen daarvan bij het ministerie van VWS en het landelijk bureau van het CIZ.

Organisatie van jaarlijkse symposia en andere activiteiten gericht op de deskundigheidsbevordering van de beroepsgroep .

Terug naar ervaring