logo wordt niet weergegeven

Van Everdingen ZorgConsult - Introductie

Van Everdingen ZorgConsult is gericht op de ontwikkeling van zorg en welzijn.

Als onafhankelijke onderzoeker en adviseur kan VEZC helpen om schotten te slechten en duurzame veranderingen te realiseren. De afstemming tussen informele en formele zorg loopt als een rode draad door de opdrachten heen. De volgende uitgangspunten vormen de leidraad:

• Versterking eigen regie

De mensen waar het om gaat en het systeem om hen heen zijn de partners waar het om draait.

• Van individu naar collectief

Burgers en burgernetwerken kunnen veel zelf en zijn gelijkwaardige tegenspelers voor de beroepskrachten.

• Marginalisatie voorkomen

Iedereen telt mee.

• Integrale toegang vergt een benadering op maat

• Spiegelinformatie is nodig om het veranderproces te voeden

• Kennis van de waarde en randvoorwaarden is essentieel voor de duurzame borging

VEZC® 2017